Η θεωρητική και κριτική διάσταση της ατομικής σύμβασης εργασίας

Αναστάσιος Σταμ. Σταμ. Ντάνος, Ευφροσύνη Μπούσλη

Abstract


Η έννοια της ατομικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας είναι μία βασική έννοια του εργατικού δικαίου. Η σύμβαση εργασίας γενικότερα είναι εκείνη η σύμβαση με την οποία ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη, ενώ ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει στον εργαζόμενο το συμφωνηθέντα μισθό. Η αρχή της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης, η οποία είναι βασική στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο, διέπει και την ατομική σύμβαση εργασίας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μία σειρά προστατευτικών διατάξεων στην κείμενη νομοθεσία, οι οποίες ισχύουν ασχέτως της βούλησης των μερών, και αποσκοπούν κυρίως στην προστασία του εργαζομένου. Επίσης, εκτός από τις ατομικές συμβάσεις εργασίας ισχύουν εκ παραλλήλου και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και μάλιστα στη σχέση μεταξύ ατομικών-συλλογικών συμβάσεων ισχύει η αρχή της εύνοιας υπέρ του εργαζομένου, η οποία όμως έχει δεχθεί σοβαρούς περιορισμούς, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις σε εκτέλεση των «μνημονιακών» πολιτικών. Η κλασική μορφή της ατομικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας υφίσταται αλλοιώσεις στα πλαίσια των εξελίξεων των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις υπάρχει εμφάνιση νέων μορφών εργασιακών σχέσεων πέραν του κλασικού σχήματος της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες οδηγούν σε απομείωση των εργασιακών δικαιωμάτων.


References


Βάγια Α. «Εκ περιτροπής εργασία. Έννοια και παρανόηση. Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως» Επιθ.Εργ.Δικ. 70/2011, σελ. 1165 επ.

Γάτσιος, Κ., (2011). Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σύμφωνα με το Ν.3899/2010. Διαθέσιμο στο www.epixeirisi.gr/actions/lemma/?item id=4729471 [Ανακτήθηκε 21 Φεβρουαρίου 2012].

Γεωργιάδης, Α., (2007). Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος, Τόμος II Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας.

Καζάκος Α., « Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτησία μετά την ΠΥΣ 6/28.2.2012. Η καταστροφή του συστήματος παραγωγής συλλογικών ρυθμίσεων και βίαιη επιστροφή στην ατομική σύμβαση εργασίας», ΕΕΡΓΔ 2011, σελ. 593 επ.

Κατρούγκαλος Γ., «Το παρασύνταγμα του μνημονίου και ο άλλος δρόμος», ΝοΒ 2011, σελ. 231 επ.

Κουρουνδής Χ, « Το Μνημόνιο ως έκφανση συνταγματικής αλλοίωσης (fraude a la consilution), Αρμ. 2012, σελ. 167 επ.

Κυριακούλιας Π., «Οι εργασιακές σχέσεις μετά το μνημόνιο. Πανόραμα της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας 2010 -2012», Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού, Μάρτιος 2012.

Κουκιάδης, Ι., (1995). Εργατικό Δίκαιο Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις. Β' Έκδοση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα.

Λεοντάρης Μ. «Εκ περιτροπής απασχόληση», ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2012, 257.

Ληξουριώτης, Ι., (2011). Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις. 3η Έκδοση. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Μετζητάκος Α. «Ευέλικτες - Ελαστικές Συμβάσεις Εργασίας.», ΕΠΙΘ-ΙΚΑ 2012/1 σελ.129επ.

Μετζητάκος Α. «Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον χώρο της επιχειρήσεως», ΔΕΝ 68/2012, σελ. 15 επ.

Πάντζος Ε., Πάντζου Ε., « Νέες ρυθμίσεις συλλογικών συμβάσεων εργασίας άρθρου 37», epsilon, Ιανοάριος 2012, σελ. 18 επ.

Παπαδημητρίου Κ. « Η απώλεια των σημείων ισορροπίας και αποδόμηση στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις υπό το φως των ρυθμίσεων των ν. 4024/2011 και 4046/2012», ΕΕΡΓΔ 2012, σελ. 699 επ.

Παπαδημητρίου Κ. « Η απώλεια των σημείων ισορροπίας και αποδόμηση στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις υπό το φως των ρυθμίσεων των ν. 4024/2011 και 4046/2012», ΕΕΡΓΔ 2012, σελ. 699 επ,

Περπατάρης, Δ., (2010). Ατομική σύμβαση εργασίας. Διαθέσιμο στο http//topontiki.gr/article/10282 [Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου 2012].

Πετρόπουλος, Α., (2009). Η ατομική στοχοθεσία από νομική άποψη. Διαθέσιμο στο http//www.seytke.gr/new/index.php?option=com_content &view=article&id=4331:&catid=24&Itemid=36[Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου 2012].

Στράνης Δ., «Το Δημόσιο Δίκαιο στο Εργατικό Δίκαιο του 21ου αιώνα», Εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2010.

Χρυσόγονος, Κ., (2006). Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. 3η Έκδοση. Αθήνα:Νομική Βιβλιοθήκη


Refbacks

  • There are currently no refbacks.