Β' - ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

     Η Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΕΕΕΕ), αποτελεί την επίσημη Επιστημονική Επετηρίδα του ΤΕΙ Πειραιά στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες μετά από αξιολόγηση με θεματικά αντικείμενα σε περιοχές σχετικές με την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Στόχοι της ΕΕΕΕ είναι, αφενός η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεθόδων, ή (και) αναλύσεων, αφετέρου δε η δημιουργία μας νέας πηγής επιστημονικής πληροφόρησης χρήσιμης στην εφαρμοσμένη, κυρίως, έρευνα.

Ανακοινώσεις

 
Δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη ανακοίνωση.
 
Περισσότερες Ανακοινώσεις...

Vol XV (1) 2017: ECONOMICS, BUSINESS, SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

C. Zopounidis, C, Lemonakis, F. Voulgaris, S. Christakis, K. Vassakis
1-13
A. Maniatis, A. Vassilakou
14-28
K. Garoufalis
29-39
M. Rodosthenous
40-47
José G. Vargas-Hernández, Karla Sofia Nava Echeagaray
48-75
F. Panagiotounis, S. Ntanos, P. Sparagis, P. Lalou
76-83
Y. Psaromiligkos, C. Kytagias, I. Salmon, I. Liomas, C. Patrikakis, M. Litsardaki, T. Xanthopoulos, A. Sort, M. Garofalaki, I. Gewrgakopoulos
84-97