ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ


Η Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΕΕΕΕ), αποτελεί την επίσημη Επιστημονική Επετηρίδα του ΤΕΙ Πειραιά στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες μετά από αξιολόγηση με θεματικά αντικείμενα σε περιοχές σχετικές με την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Στόχοι της ΕΕΕΕ είναι, αφενός η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεθόδων, ή (και) αναλύσεων, αφετέρου δε η δημιουργία μας νέας πηγής επιστημονικής πληροφόρησης χρήσιμης στην εφαρμοσμένη, κυρίως, έρευνα.

 "Journal of Applied Research Review (Online)" - ISSN 2408-0535

Special Issue VOL XV

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Α' - ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΕΕΕΕ), αποτελεί την επίσημη Επιστημονική Επετηρίδα του ΤΕΙ Πειραιά στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες μετά από αξιολόγηση με θεματικά αντικείμενα σε περιοχές σχετικές με την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Στόχοι της ΕΕΕΕ είναι, αφενός η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεθόδων, ή (και) αναλύσεων, αφετέρου δε η δημιουργία μας νέας πηγής επιστημονικής πληροφόρησης χρήσιμης στην εφαρμοσμένη, κυρίως, έρευνα.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Β' - ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

     Η Επιστημονική Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας (ΕΕΕΕ), αποτελεί την επίσημη Επιστημονική Επετηρίδα του ΤΕΙ Πειραιά στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες μετά από αξιολόγηση με θεματικά αντικείμενα σε περιοχές σχετικές με την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Στόχοι της ΕΕΕΕ είναι, αφενός η παρουσίαση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων, μεθόδων, ή (και) αναλύσεων, αφετέρου δε η δημιουργία μας νέας πηγής επιστημονικής πληροφόρησης χρήσιμης στην εφαρμοσμένη, κυρίως, έρευνα.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή